Tuesday, April 23, 2013

Zettai Karen Children 341 Chinese Version

絕對可憐CHILDREN(楚楚可憐超能少女組)第341章:終末之始(4)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
前回提要:蕾見管理官所留下的遺書「蕾見文書」。那是累積了管理官在戰爭中經歷半世紀的記憶…陸軍超能部隊決定向南方出征,由志賀•兵部•芥•夏見•隊長奔赴戰場上。然後,敵人襲來的警報聲響起!他們誰也不知道、離別的日子已經靠近了…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediafire | Howfile