Sunday, April 7, 2013

Zettai Karen Children 339 Chinese Version

絕對可憐CHILDREN(楚楚可憐超能少女組)第339章:終末之始(2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
前回提要:蕾見管理官所殘留下來的遺書「蕾見文書」。那個是累積了管理官在戰爭中經歷半世紀的回憶! 然後,最初要說的就是陸軍超能部隊第一次的出征。志賀•兵部•芥•夏見•隊長奔赴戰場去。無法讓人忘記的離別日子已經靠近了,然而他們一點也不知情…
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediafire | Howfile