Monday, December 10, 2012

Zettai Karen Children 327 Chinese Version

絕對可憐CHILDREN(楚楚可憐超能少女組)第327章:男孩遇上女王『Boy Meets Queen』(3)
----------------------------------------------------------------------------------
前回提要:從兵部的備份———兵部的口中說出的事情,居然是大戰前時期裡誰也不知道的未來預知記憶!!那個未來是超能力者和普通人們的戰爭,然後就是薰死在皆本的槍殺…在死去的瞬間、薰的表情露出了滿足感,讓兵部對此事感到困惑。
----------------------------------------------------------------------------------
Mediafire | Howfile