Saturday, May 19, 2012

Zettai Karen Children Chapter 301 Chinese Version

絕對可憐CHILDREN(楚楚可憐超能少女組)第301章:再起動戰士、邂逅相遇的合宿編(3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
開始泡澡的超能少女組和不二子,對古董興奮的提姆和巴雷特,然後皆本他們去地下室拿取晚餐用的食品。但突然間出現的宇津美分身,而且不友善的樣子…!?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediafire | 115

No comments:

Post a Comment